VIB-verlicht.jpg
Kernwaarden

Onze klanten beschouwen ons als regisseur van hun gehele logistieke keten

De kernwaarden van Zijderlaan bestaan uit Kwaliteit, Veiligheid, Ketenregie en Duurzaamheid. Deze kernwaarden staan bij Zijderlaan hoog in het vaandel en worden door alle lagen van de organisatie continu scherp gemonitord.

ketenregie

Ketenregie

Volledig ontzorgen van de klant, zowel vanuit de havens tot aan distributiecentra en groothandelsbedrijven. Als ketenregisseur beheerst Zijderlaan het volledige logistieke proces. Korte, flexibele lijnen leiden ertoe dat er goed kan worden ingespeeld op acute logistieke uitdagingen. Kortere doorlooptijden resulteren in transparante logistieke diensten tegen marktconforme prijzen.

Bij 'Ketenregie' kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • inzetten van gevarieerd materiaal
  • afhandeling van douaneformaliteiten
  • geconditioneerde opslag voor korte of langere tijd (Warehousing Steenbergen)
  • kwaliteitscontroles
  • op- en/of overslag
  • productkeuringen
  • diverse Value Added Logistics (o.a. ompakken, labelen, etiketteren, picken en/of wikkelen van goederen)
  • behalen van duurzaamheidsdoelstellingen (o.a. CO2-reductie)

kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is één van onze onderscheidende elementen. Nascholing, externe (of specifiek klantgerelateerde) opleidingen en processen zorgen ervoor dat onze, uitsluitend Nederlandse, chauffeurs volgens de huidige kwaliteitseisen, van de maatschappij en opdrachtgevers, in de markt kunnen opereren.

Klanten geven aan deze extra inzet van onze betrokken en vakbekwame chauffeurs te waarderen. Niet alleen zijn zij gedreven en professioneel in het uitoefenen van hun vak, ook zijn zij betrokken bij de hele operatie. Door direct, open en kritisch met elkaar te blijven communiceren creëert Zijderlaan draagvlak voor de totale bedrijfsvoering. Kansen worden hierdoor gezamenlijk opgepakt en is er duidelijk commitment van haar medewerkers.

veiligheid

Veiligheid

Zijderlaan stelt de veiligheid van haar chauffeurs en overige weggebruikers zeer hoog in het vaandel. Cursussen en opleidingen, o.a. in het kader van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid, leveren een zeer hoge bijdrage aan het vergroten van de veiligheid op de Nederlandse en Europese wegen.

Niet alleen door het bijscholen van onze chauffeurs maar ook door het nauwkeurig onderhouden van de wagens, door onze eigen garagetechnici, wordt er gericht gewerkt aan schadepreventie.

duurzaamheid

Duurzaamheid

Zijderlaan is “voortdurend groen in beweging”. We analyseren onze logistieke transportstromen, gas-, energie- en dieselolieverbruik (onze footprint) voortdurend, zodat we waar mogelijk gericht kunnen optimaliseren en CO2-uitstoot kunnen reduceren. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor onze klanten en leefomgeving.

Zo volgen we al vele jaren het Lean & Green Reductieprogramma en zijn we sinds begin 2023 trotse eigenaar van de 2e Lean & Green Star.

Met de ambitieuze doelen binnen de sector is het ook belangrijk om continu op duurzaamheidsvlak te optimaliseren en innoveren. Wij zetten ons op vele fronten actief in om CO2-uitstoot te reduceren en compenseren met op de langere termijn het doel onze dienstverlening in transport en logistiek emissievrij aan te bieden.

Lees hier meer over het thema duurzaamheid bij Zijderlaan.