Gips-strooien.jpg
Landbouwkalk Magkal en Vitakal
Meststoffen landbouwkalk Magkal en Vitakal

Zijderlaan distribueert in West-Nederland de door Vitasol B.V. geïmporteerde kalkmeststoffen MAGKAL® en VITAKAL®. Ook verzorgen wij het transport van de landbouwkalk in Nederland en België. 

Waar landbouwgips zorgt voor het juiste calciumgehalte in met name kleigrond, reguleert landbouwkalk het milieu in de bodem, vooral van grasland. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst. Magkal en Vitakal zijn geschikt als kalkmeststof voor de biologische landbouw (SKAL). 

Kalkulator

De Kalkulator® van Vitasol is een handig hulpmiddel om de hoeveelheid Magkal of Vitakal te berekenen aan de hand van uw grondmonster. Ook als u geen recent grondmonster heeft kan de tool uw kalkgift bepalen. Klik hier voor de online Kalkulator of download de app in de App Store (Apple) of Google Play (Android)

Het belang van de juiste pH

Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit van de reeds in de grond aanwezige bemestende nutriënten. Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. Het is dus noodzakelijk om eerst de zuurgraad (pH) op peil te hebben om voordeel te hebben van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem.

Gevolgen van een te lage pH zijn:

  • Een lagere benutting van voedingsstoffen.
  • Fosfaatfixatie.
  • Kans op magnesiumgebrek op lichte gronden.
  • Remming van het bodemleven.
  • Een slechtere structuur (op kleigrond).
  • Deze gevolgen resulteren in een lagere opbrengst en een ongunstige minerale samenstelling van het gewas.

De optimale pH verschilt per gewas. Maar in het algemeen is een lage pH, dus een zure grond, voor alle gewassen nadelig.