Maatwerkopleidingen personeel

Maatwerkopleidingen rijdend personeel

Zijderlaan hanteert de filosofie dat iedere chauffeur in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn functie goed uit te voeren. Voldoe je niet voor de volledige honderd procent aan de gestelde competenties, dan helpt Zijderlaan je deze verder te ontwikkelen. Op initiatief van de chauffeur gaat Zijderlaan zelfs een stapje verder en is bereid om individuele opleidingsbehoeften van de chauffeurs extra aandacht te geven. Werkelijk alles draait bij Zijderlaan om veiligheid, aandacht, kwaliteitsbesef en verder professionaliseren. Aan het woord is Sabine Zijderlaan.

Code 95

“Alle chauffeurs zijn vanwege de invoering van de Richtlijn vakbekwaamheid (CCV) verplicht om binnen vijf jaar minimaal 35 nascholingsuren te volgen, waarvan minimaal een dag (= 7 uur) praktijktraining. Zijderlaan streeft ernaar om voor elke Code 95-periode een opleidingsprogramma op maat samen te stellen. Behoeftes van de medewerkers en vragen uit de markt worden geïnventariseerd. In overleg met de vertegenwoordigers van het chauffeursoverleg wordt het uiteindelijke Code 95-programma vervolgens geïmplementeerd.”

Succesvolle samenwerking

Zijderlaan B.V. en Verkeersveiligheid Groep Nederland hebben ook voor de tweede Code 95-periode (2016-2021) de handen ineengeslagen. Sabine: “De Verkeersveiligheid Groep Nederland kent onze bedrijfsvoering goed en anticipeert hierop met het aanbieden van de juiste trainingen. Vakbekwame instructeurs, een handige planningstool en korte lijnen zorgen er uiteindelijk voor dat al onze chauffeurs ruim op tijd hun vakbekwaamheid rond hebben. Chauffeurs die op een later moment instromen in onze organisatie, en hun 35 nascholingsuren nog niet rond hebben, kunnen heel eenvoudig deelnemen aan individuele Code 95-cursussen.”

Meer rendement door maatwerktrainingen

Zijderlaan heeft ervoor gekozen om inhoudelijk mee te schrijven aan de invulling van de trainingen. Naast meer betrokkenheid en bewustwording leidt deze persoonlijke benadering er ook toe dat de chauffeur gericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Sabine vertelt: “De inhoud van de CCV-trainingen staat in grote lijnen vast, maar de vrije ruimte maakt het mogelijk om net even wat meer maatwerk van een ‘standaardtraining’ te maken. In de praktijktraining ‘Behaviour Based Safety’ wordt bijvoorbeeld op basis van een gastpresentatie door onze Chef Werkplaats (Kees Kortlever) met elkaar gesproken over veiligheid, gedrag, onderhoudskosten en brandstofbesparing. De chauffeur is immers de manager van zijn auto. Door met elkaar stil te staan bij de consequenties van het rijgedrag ontstaat er meer bewustwording bij de chauffeurs. Met de juiste inzichten en gerichte sturing kan er zelfs direct invloed worden uitgeoefend op de verdere optimalisatie van de onderhoudskosten en het brandstofverbruik.

Onze Risicomanager Adriaan Heino van Centraal Beheer Achmea heeft voor Zijderlaan een presentatie ontwikkeld die is verwerkt in de training ‘Rijoptimalisatie II’. Hierin wordt op een interactieve manier op zoek gegaan naar de oorzaken van ongevallen en hoe je daar als chauffeur én als werkgever invloed op kunt proberen te krijgen. De visie is dat het meeste gedrag, dus ook autorijden, onbewust routinegedrag is waarbij je niet echt nadenkt. Ongevallen en schades ontstaan dan als er ‘iets’ verandert; als de situatie vraagt om aandacht en bewust gedrag in plaats van routinegedrag. De kunst van een professional is deze situaties te onderkennen en daarop te anticiperen.
Overige trainingen die de komende jaren gepland staan, zijn: ‘Fysieke belasting’, waarbij het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid vooropstaat. Deze training helpt onze chauffeurs om ‘fit de eindstreep te behalen’, door werkhoudingen aan te leren die ziekte en/of letsel voorkomen. Bij de communicatietraining ‘Van chauffeur naar ambassadeur’ komt professioneel, vakbekwaam en representatief werken aan bod. Ook de training ‘Levensreddend handelen’ staat op speciaal verzoek van veel chauffeurs weer op het programma. Deze training, gegeven door twee ambulancebroeders, maakt aan de hand van talloze voorbeelden duidelijk dat je bij een ongeval niet lijdzaam langs de weg moet blijven staan. Jouw handelend optreden kan zelfs cruciaal zijn, mits je maar weet wat je moet doen.”

Naast de ‘vrije invulling’ zal er uiteraard ook weer worden getraind in gecertificeerde opleidingen, zoals GMP, ADR Basis en/of Basis + Tank, VCA (Basis of Vol), Heftruck (Reach of Kooiaap) en BHV.

Veiligheid, duurzaamheid en gerichte kennisoverdracht

“Zijderlaan is ervan overtuigd dat de invoering van de Richtlijn vakbekwaamheid niet alleen leidt tot een veiliger en schoner Europa. Gerichte opleidingen die aansluiten op onze organisatie, leiden ertoe dat elke goed geschoolde chauffeur een nog grotere bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van onze bedrijfsactiviteiten,” aldus Sabine.