Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid & kwaliteit als hoogste prioriteit

Als middelgroot en veelzijdig transportbedrijf hecht Zijderlaan veel waarde aan risicobeheersing. De Veiligheidsadviseur, Kwaliteitsmanager, Chef Werkplaats en externe Risicomanager nemen je in dit interview mee in hun belangrijke rol voor de continuïteit van de onderneming.

Lees hier ook meer over onze kernwaarden veiligheid en kwaliteit

Schadepreventie door de jaren heen

Adriaan Heino, Risicomanager voor Centraal Beheer Achmea, adviseert Zijderlaan al meer dan twintig jaar op het gebied van risicobeheersing. “In die twintig jaar is er heel veel gebeurd, niet alleen op het vlak van preventie, maar ook wat betreft de ontwikkeling van Zijderlaan als organisatie. Echter is er in die periode van groei en verandering gelukkig altijd één constante factor gebleven, en dat is de aandacht voor veiligheid,” aldus Adriaan.

Adriaan vervolgt: “Toen we in 1996 begonnen met schadepreventie binnen Zijderlaan lag de nadruk op de medewerkers op de weg. Zo hebben alle chauffeurs een workshop gevolgd over het ontstaan én voorkomen van schade en is er serieus werk gemaakt van het bespreken van schadegevallen met de chauffeurs. Niet om deze bestraffend toe te spreken, maar om erachter te komen wat de echte oorzaak was van het incident, om van daaruit te proberen een volgend incident te voorkomen. Maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat het aantal incidenten met de vrachtauto’s afnam.

Vanaf 2002 hebben de preventie-inspanningen zich ook toegespitst op de planners. Middels workshops en trainingen hebben zij inzicht gekregen in hoe ze effectiever met zowel de chauffeurs als klanten kunnen communiceren. Deze uitbreiding van preventie-activiteiten voor chauffeurs met ondersteuning voor planners kenmerkt voor mij de ambitie van Zijderlaan om te blijven verbeteren. Iets waar ik als Risicomanager blij mee ben, want veiligheid is geen project maar een proces, dat continue aandacht nodig heeft. Al was het alleen al omdat situaties veranderen, waardoor nieuwe risico’s kunnen ontstaan.
Van schadepreventie gericht op chauffeurs en planners onderzoekt Zijderlaan anno 2017 nu ook de risico’s die de bedrijfscontinuïteit kunnen bedreigen. Aanleiding vormden een aantal incidenten binnen Zijderlaan die voortkwamen uit andere, nieuwe risico’s die tot voor kort nog ‘onzichtbaar’ waren. En volledig in lijn met de veiligheidscultuur, wilde Zijderlaan inzicht hebben in deze risico’s. Risico’s die deels te maken hebben met veranderende externe omstandigheden zoals nieuwe wetgeving, maar ook risico’s die het gevolg zijn van de groei en ontwikkeling binnen Zijderlaan zelf. De organisatie is de afgelopen jaren complexer geworden waardoor bestaande processen en procedures opnieuw bekeken en waar nodig aangepast moesten worden. Ook de grotere afhankelijkheid van ICT brengt daarin nieuwe risico’s met zich mee.”

Aandacht voor veiligheid

Naast aandacht voor het reduceren van schades zoekt Zijderlaan ook naar de meest veilige opties voor het verwerken en vervoeren van gevaarlijke stoffen (ADR). Om deze reden heeft Diederik Beuckens, Logistiek Manager van de afdeling Stukgoed, een opleiding als ‘Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’ gevolgd. Inmiddels vervult Diederik deze rol alweer zo’n drie jaar met veel verve.

“We rijden gevaarlijke stoffen maar zeker geen radioactief materiaal of vuurwerk.”
Diederik Beuckens

Als Veiligheidsadviseur is Diederik de specialist op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zelf vertelt Diederik hierover: “Het spreekt voor zich dat er op het gebied van gevaarlijke stoffen strenge regels gelden. Regels die ook strikt nageleefd moeten worden. Door de transporteur én de chauffeur. Mijn afdeling Stukgoed rijdt voor ongeveer 20% ADR gerelateerde producten. Dat vraagt om adequate maatregelen. Bij Zijderlaan worden alle Stukgoed chauffeurs – ongeacht hun rijervaring – daarom ADR opgeleid. Bovendien volgt Zijderlaan de koers dat branchevreemde ladingen soms worden geweigerd. Dat is een luxepositie, maar wij kiezen er bewust voor om niet verrast te worden”, besluit de veiligheidsadviseur.

Sturende rol vanuit de werkplaats

Innovaties in de truckwereld worden met name ingegeven door strengere veiligheids- en milieuaspecten en essentiële besparingen op de kilometerkostprijs. Tal van verfijningen en motoroptimalisaties hebben geleid tot een nieuwe generatie motoren met als gevolg een verlaging van de CO2-uitstoot en hogere brandstof efficiency.

Kees Kortlever, Chef Werkplaats, vertelt over zijn sturende rol binnen het bedrijf als het om de bewustwording van rijgedrag gaat. “Het beheersen en waar mogelijk zelfs verlagen van de kilometerkostprijs, milieubewuste transporten en optimale voertuiginzetbaarheid blijven voor Zijderlaan een absolute must. Hiervoor is een zeer gerichte aanpak binnen de keten noodzakelijk. Rendement begint immers al met de aankoop van de truck, op maat gespecificeerd voor de gewenste toepassingen. Er moet gekozen worden voor motorvermogens in combinatie met de juiste overbrengingsverhouding, waardoor geoptimaliseerd kan worden in het dieselolieverbruikcijfer.
Vervolgens moet de betreffende chauffeur goed geïnstrueerd worden, omdat juist de chauffeur de bepalende factor wordt in het uiteindelijk resultaat. Niet alleen het voetje van de chauffeur is bepalend voor het verbruik, ook het aantal schakel- en remmomenten, uitroltijd, het beperken van stationair draaien van de motor en het inzetten van de cruise control zijn de factoren waar het uiteindelijk om draait. Daarnaast worden ook de onderhoudsmomenten scherp gemonitord. Een goed verbruikscijfer gaat bovendien bijna altijd gelijk op met een hoge kilometrage van de banden, minder remrevisies en dus duidelijk lagere onderhoudskosten.”

Kees Kortlever speelt in de uitvoering van bovenstaand verhaal een duidelijke rol. Als Chef Werkplaats is hij eindverantwoordelijk voor de totale vloot aan trucks en getrokken voertuigen. Naast de reguliere onderhoudsbeurten, waar indien nodig preventief al onderdelen worden vernieuwd om stilstand tot een minimum te beperken, is Kees tegenwoordig steeds meer bezig met het aansturen en instrueren van de chauffeurs als het gaat om kilometerkostprijs en brandstofverbruik.
Kees vervolgt: “Chauffeurs zijn en blijven onze belangrijkste partners om de efficiency van onze onderneming te optimaliseren. Het moet als professional van Zijderlaan een uitdaging zijn om steeds weer te werken aan je prestaties. Met de huidige generatie trucks zijn deze kansen volop aanwezig, maar de chauffeur zal de prestatie factoren zelf positief moeten beïnvloeden. Geholpen door het motormanagement uit de auto en de interne registratie van de dieseloliecijfers kan op elk gewenst moment het resultaat van de betreffende auto en dus ook de prestatie van de betreffende chauffeur worden gemeten. Ik zal daarom ook altijd veelvuldig in contact blijven met de chauffeurs om samen met hen te zoeken naar verbetermogelijkheden.”

“Binnen de certificeringen volgen veranderingen elkaar snel op. Je moet dan kordaat kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.”
Marco Groenewegen van der Weiden


Kwaliteitseisen vragen om gecertificeerde processen

Het kwaliteitsmanagement binnen Zijderlaan is geen afgebakend gebied. Het loopt door de hele onderneming heen. Zo is er de GMP+ B4 voor het diervoedertransport, GMP+ B3 voor de opslag van diervoerders, de BRL-15001 voor het transport van drinkwaterchemicaliën, SKAL die toezicht houdt op de betrouwbaarheid van biologische producten, de AEO voor douanezaken betreffende ons distributiecentrum in Stolwijk en de ISO, welke beschrijft hoe iemand werkt en controleert of iemand ook daadwerkelijk zo werkt. Kwaliteitsmanager Marco Groenewegen van der Weiden van Zijderlaan benadrukt: “Al vind ik zelf ‘controleren’ wel een heel zwaar woord.”

Marco vertelt: “Er is helemaal niets mis mee om een stevige basiskwaliteit te verlangen. As je de kwaliteit wilt leveren waar de klant (en de overheid) om vraagt, dan kun je ook niet veel anders doen dan volgen. Zijderlaan wil absoluut voldoen aan alle wettelijke eisen en normeringen. Eén van de voorwaarden voor het behouden van al deze certificeringen is dat je regelmatig interne audits houdt. Zo worden behalve verschillende afdelingen ook chauffeurs ge-audit. Buiten de interne audits, wordt Zijderlaan zelf uiteraard ook ge-audit door de certificerende instellingen. Ook klanten voeren regelmatig audits bij ons op locatie uit. Er wordt dan getoetst of door ons aan de gestelde eisen en protocollen wordt voldaan. Deze methodiek wordt door ons als positief ervaren en helpt ons om de operaties verder te optimaliseren. ‘Gelukkig’ komen er bij Zijderlaan ook klachten binnen. Al zijn er dat uit reacties die wij krijgen bij de externe audits niet veel. Van deze klachten leren wij ook weer. Door werkmethodes aan te passen wordt voorkomen dat klachten zich herhalen. Veel klachten zijn immers met een relatief kleine aanpassing al te voorkomen. Het kan zijn door een notitie in de boordcomputer of het laten maken van een stempel voor de warehouse medewerkers. Je wordt in de loop der tijd steeds meer een vraagbaak. Binnen alle geledingen weet men mij steeds vaker te vinden. Als ik dan niet gelijk een antwoord heb, raadpleeg ik de betreffende instellingen voor een antwoord.

Binnen de certificeringen volgen veranderingen elkaar snel op. Je moet dan kordaat kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Zo zijn we in juni 2016 gestart met de CO2 Footprint. Gelukkig zijn er binnen Zijderlaan korte lijnen dus overleg is zo geregeld. Soms vergt de aanpassing dan wat meer tijd, maar een oplossing komt er altijd!” vult Marco tot slot nog aan.

Social media

Dit aspect raakt alle disciplines. Social media is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Men geeft aan: “Even een mailtje lezen, of een berichtje sturen tijdens het rijden, de verleiding is vaak groot.” Dat men enkel handsfree mag bellen achter het stuur, is zo langzamerhand goed ingeburgerd. Maar veel mensen weten niet dat ook Whats-appen, Facebooken en mailen achter het stuur verboden zijn. Risico's op een verkeersongeluk nemen flink toe als iemand tijdens het rijden ook bezig is met social media. Met elkaar dienen we de boodschap: “Hou in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone!” proberen over te brengen.

Toekomst

Gevraagd naar de toekomstverwachtingen, vliegen er tal van denkbeelden en gedachten over tafel. Men geeft aan dat: “De professionaliseringsslag van de afgelopen jaren ook richting de toekomst dient te worden gecontinueerd. Dat betekent voortdurend alert blijven en zoeken naar verbeterslagen waarbij de wensen en behoeftes van de klant voorop staan. Maar zeker ook aandacht blijven houden voor risicomanagement in de totale bedrijfsvoering én de continue focus op CO2-reductie. De vakbekwaamheid van alle medewerkers komen op een nog hoger plan doordat er steeds meer vaardigheden van iedereen worden verlangd. Aan ons de schone taak om iedereen gerichte ondersteuning te bieden.